+359 876 755 928
Навигация

Електронен регистър ИКТ Клъстер – Пловдив

Сдружение с нестопанска цел „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”, което съкратено се изписва „ИКТ Клъстер Пловдив” е регистрирано в ПЛОВДИВСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, с РЕШЕНИЕ No: 309 от 25.10.2012 г.

Предмет на дейност:
Насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на информационните и комуникационни технологии за създаване на благоприятни условия за развитието им, повишаване на тяхната конкурентно способност на национално и международно равнище.