+359 876 755 928
Навигация

За нас

Сдружение с нестопанска цел „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”, което съкратено се изписва „ИКТ Клъстер Пловдив” е регистрирано в ПЛОВДИВСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, с РЕШЕНИЕ No: 309 от 25.10.2012 г.

Предмет на дейност:
Насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на информационните и комуникационни технологии за създаване на благоприятни условия за развитието им, повишаване на тяхната конкурентно способност на национално и международно равнище.

Цели на сдружението:

 • Да работи за подобряване на условията за достъп и употреба на информационните и комуникационни технологии на територията на област с административен център гр. Пловдив;
 • Да провежда инициативи за разширяване участието на Пловдив в световните информационно-технологични пазари;
 • Да реализира проекти, свързани с популяризиране и осъществяване на ползите на информационните и комуникационни технологии в малките и средни предприятия от другите сектори на икономиката;
 • Да подпомага развитието и популяризирането на човешкия капитал на България в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ);
 • Да съдейства за увеличаване на съвместните инициативи и дейности на участниците в Българското ИКТ общество;
 • Да подпомага подсигуряването на адекватно и съвременно държавно управление чрез стимулиране на връзките на публичния с частния и обществен сектор;
 • Да привлича и интегрира университетите за постигане целите на сдружението;
 • Да защитава интересите на регионалните фирми при държавни и обществени поръчки;
 • Да увеличава интереса на подрастващите към информационните технологии;
 • Да участва в национални и международни организации и сдружения със сходни цели;
 • Да превърне Пловдив в един от основните центрове на развитие на информационните и комуникационни технологии с национално и интернационално значение и мащаб;
 • Да се създаде подходяща инфраструктура със съответния брой квалифицирани кадри, за да се привлекат сериозни фирми, които да изградят структури и да инвестират в региона.

Средства за постигане на поставените цели:

 • Осъществява широк обмен на информация с всички участници в Българското ИКТ общество;
 • Насърчава интензивната комуникация и съвместните усилия между всички участници в Българското ИКТ общество;
 • Стимулира развойната дейност и иновациите;
 • Работи за развитието и популяризирането на човешкия капитал на България в областта на ИКТ и изгражда връзки между образователните и бизнес структури;
 • Работи в партньорство с централната и местна власт и с всички участници в Българското ИКТ общество;
 • Работи с потенциални инвеститори и българите в чужбина;
 • Организира съвети, бордове, срещи, лекции, семинари и други форуми за обмен на идеи;
 • Популяризира тенденциите за развитие в областта на информационните и комуникационни технологии.