+359 876 755 928
Навигация

БС Технолоджис

Дружество с ограничена отговорностБЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен ул.КАВАЛА No 20, ет. 6БАНКОВ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ДРУГ СОФТУЕР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА БАНКИ, КОМПЛЕКСНО ОБОРУДВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА БАНКОВ ОФИС, ОБМЕН И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ.
Прочети повече ›

УЕБ МАРКЕТИНГ

Еднолично дружество с ограничена отговорностБЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен бул. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ No 205, ет. 5, ап. 17РАЗРАБОТКА, ТЪРГОВИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ, ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ, УЕБ ХОСТИНГ, РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙНИ, УЕБ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН, СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА, ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ, КОНСУЛТАНТСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Прочети повече ›

СКЕЙЛ ФОКУС

Акционерно дружествоБЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1113 район р-н Слатина бул. Шипченски проход No 18, бл. Галакси Трейд Център, ет. 5, ап. офис 510Консултиране, разработване, предоставяне за ползване и поддръжка на специализиран софтуер и информационни системи, както и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона
Прочети повече ›

СТАНГА

Акционерно дружествоБЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1407 район р-н Лозенец бул. "Черни връх" No 43Асемблиране на компютърни системи, производство на системен и потребителски софтуер; търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, счетоводни консултации и услуги, предприемаческа дейност, превозна и спедиторска дейност, инженеринг, маркетинг, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт, реклама, както и всички дейности, незабранени от закона.
Прочети повече ›

ГИСМО БГ

Еднолично дружество с ограничена отговорностБЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4004 район р-н Южен "Бяло море" No 2Разработка, внедряване и търговия със софтуерни продукти, видеонаблюдение, консултантски услуги, търговско посредничество, представителство и агентство, както и всички дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт от българското законодателство.
Прочети повече ›

ПРОГРАМИСТА

Дружество с ограничена отговорност"БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен бул. Марица No 146, ет. 1, ап. 1"КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЯВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ, СТАНДАРТНИ И ПОРЪЧКОВИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, СПЕДИТОРСКА, ПРЕВОЗНА, РЕКЛАМНА ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Прочети повече ›

СЕЛМАТИК

Еднолично дружество с ограничена отговорностБЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4003 район р-н Северен ул. "Брезовско шосе" No 176, Търговски център ДЕКОМ, ет. 3, офис 12PAЗPAБOTKA И BHEДPЯBAHE HA ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ, KOMПЮTЪPHИ KOHCУЛTAЦИИ И OБУЧEHИE, ПOДДPЪЖKA HA KOMПЮTЪPHA И OФИC TEXHИKA, TЪPГOBИЯ C KOMПЮTЪPHИ KOMПOHEHTИ И KOHCУMATИBИ, УEБ ДИЗAЙH, TЪPГOBИЯ CЪC CTOKИ И УCЛУГИ, BHOC И ИЗHOC, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
Прочети повече ›

ОРАК – ИНЖЕНЕРИНГ

Еднолично дружество с ограничена отговорностБЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4023 район р-н Тракия бул. Санкт Петербург - бизнесцентър "Аркадия" - офис 305 No 48, ет. 3CЪЗДABAHE И TЪPГOBИЯ C ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ, ИЗBЪPШBAHE HA ПPOГPAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ И PEKЛAMHИ УCЛУГИ, CДEЛKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BHOC-ИЗHOC, БAPTEPHИ CДEЛKИ И PEEKCПOPT, XOTEЛИEPCKИ, CKЛAДOBИ, ЛИЗИHГOBИ, KOHCИГHAЦИOHHИ, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, KAKTO И TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KAKTO И ДPУГИ TЪPГOBCKИ CДEЛKИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA, ИЗBЪPШBAHETO HA BCЯKAKЪB BИД УCЛУГИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
Прочети повече ›

ВИСКОМП

Дружество с ограничена отговорност"БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен бул. ХРИСТО БОТЕВ 92В" РАЗРАБОТВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ, КОНСУЛТИНГ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛЛАСТТА НА ХАРДУЕРА, СОФТУЕРА И МУЛТИМЕДИЯТА, КАКТО И ВСЯКА ДООПУСТИМА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.
Прочети повече ›