+359 876 755 928
Навигация

СКЕЙЛ ФОКУС

Акционерно дружествоБЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1113 район р-н Слатина бул. Шипченски проход No 18, бл. Галакси Трейд Център, ет. 5, ап. офис 510Консултиране, разработване, предоставяне за ползване и поддръжка на специализиран софтуер и информационни системи, както и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона
Прочети повече ›

СТАНГА

Акционерно дружествоБЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1407 район р-н Лозенец бул. "Черни връх" No 43Асемблиране на компютърни системи, производство на системен и потребителски софтуер; търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, счетоводни консултации и услуги, предприемаческа дейност, превозна и спедиторска дейност, инженеринг, маркетинг, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт, реклама, както и всички дейности, незабранени от закона.
Прочети повече ›

ПРОГРАМИСТА

Дружество с ограничена отговорност"БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен бул. Марица No 146, ет. 1, ап. 1"КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЯВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ, СТАНДАРТНИ И ПОРЪЧКОВИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, СПЕДИТОРСКА, ПРЕВОЗНА, РЕКЛАМНА ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Прочети повече ›

ВИСКОМП

Дружество с ограничена отговорност"БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен бул. ХРИСТО БОТЕВ 92В" РАЗРАБОТВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ, КОНСУЛТИНГ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛЛАСТТА НА ХАРДУЕРА, СОФТУЕРА И МУЛТИМЕДИЯТА, КАКТО И ВСЯКА ДООПУСТИМА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.
Прочети повече ›