+359 876 755 928
Навигация

УЕБ МАРКЕТИНГ

Еднолично дружество с ограничена отговорностБЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен бул. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ No 205, ет. 5, ап. 17РАЗРАБОТКА, ТЪРГОВИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ, ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ, УЕБ ХОСТИНГ, РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙНИ, УЕБ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН, СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА, ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ, КОНСУЛТАНТСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Прочети повече ›

САВИДЖ

Еднолично дружество с ограничена отговорностБЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен ул. Кръстю Пастухов No 4, ет. 3ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ, ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ КАТАЛОЗИ, РАЗРАБОТВАНЕ, ДИЗАЙН И ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ, ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ, ИЗРАБОТКА И ХОСТИНГ НА УЕБСАЙТОВЕ, СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОУКТИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ИНТЕРНЕТ ХОСТИНГ, РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ, РАЗРАБОТВАНЕ, МАРКЕТИНГ И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ НА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ, РАЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ ЗА НЕГЛАСОВА КОМУНИКАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ, ПРОДАЖБА НА ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТАВКА НА ИНТЕРНЕТ, РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОУЧВАНИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ РАЗПРОДАЖБИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗЛОЖЕНИЯ, СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ И ДР., ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН
Прочети повече ›

ВИСКОМП

Дружество с ограничена отговорност"БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен бул. ХРИСТО БОТЕВ 92В" РАЗРАБОТВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ, КОНСУЛТИНГ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛЛАСТТА НА ХАРДУЕРА, СОФТУЕРА И МУЛТИМЕДИЯТА, КАКТО И ВСЯКА ДООПУСТИМА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.
Прочети повече ›

ЕНДЖЪЛСОФТ – АНГЕЛ ГАРОВ

Едноличен търговецБЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен ул.Костаки Пеев No 5Търговска, външнотърговска и производствена дейност, която не е забранена в Република България.
Прочети повече ›