+359 876 755 928
Навигация

ВИСКОМП

  • Дружество с ограничена отговорност
  • "БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен бул. ХРИСТО БОТЕВ 92В"
  • РАЗРАБОТВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ, КОНСУЛТИНГ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛЛАСТТА НА ХАРДУЕРА, СОФТУЕРА И МУЛТИМЕДИЯТА, КАКТО И ВСЯКА ДООПУСТИМА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.