+359 876 755 928
Навигация

ГИСМО БГ

  • Еднолично дружество с ограничена отговорност
  • БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4004 район р-н Южен "Бяло море" No 2
  • Разработка, внедряване и търговия със софтуерни продукти, видеонаблюдение, консултантски услуги, търговско посредничество, представителство и агентство, както и всички дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт от българското законодателство.