+359 876 755 928
Навигация

ПРОГРАМИСТА

  • Дружество с ограничена отговорност
  • "БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен бул. Марица No 146, ет. 1, ап. 1"
  • КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЯВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ, СТАНДАРТНИ И ПОРЪЧКОВИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, СПЕДИТОРСКА, ПРЕВОЗНА, РЕКЛАМНА ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.