+359 876 755 928
Навигация

САВИДЖ

  • Еднолично дружество с ограничена отговорност
  • БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000 район р-н Централен ул. Кръстю Пастухов No 4, ет. 3
  • ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ, ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ КАТАЛОЗИ, РАЗРАБОТВАНЕ, ДИЗАЙН И ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ, ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ, ИЗРАБОТКА И ХОСТИНГ НА УЕБСАЙТОВЕ, СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОУКТИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ИНТЕРНЕТ ХОСТИНГ, РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ, РАЗРАБОТВАНЕ, МАРКЕТИНГ И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ НА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ, РАЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ ЗА НЕГЛАСОВА КОМУНИКАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ, ПРОДАЖБА НА ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТАВКА НА ИНТЕРНЕТ, РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОУЧВАНИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ РАЗПРОДАЖБИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗЛОЖЕНИЯ, СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ И ДР., ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН