+359 876 755 928
Навигация

СКЕЙЛ ФОКУС

  • Акционерно дружество
  • БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1113 район р-н Слатина бул. Шипченски проход No 18, бл. Галакси Трейд Център, ет. 5, ап. офис 510
  • Консултиране, разработване, предоставяне за ползване и поддръжка на специализиран софтуер и информационни системи, както и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона