+359 876 755 928
Навигация

СТАНГА

  • Акционерно дружество
  • БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1407 район р-н Лозенец бул. "Черни връх" No 43
  • Асемблиране на компютърни системи, производство на системен и потребителски софтуер; търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, счетоводни консултации и услуги, предприемаческа дейност, превозна и спедиторска дейност, инженеринг, маркетинг, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт, реклама, както и всички дейности, незабранени от закона.